Sant Byennèt ak Fòm

Sitiye nan 450 Washington Street, The Wellness & Fitness Center, ansyen sant Codman Square Tech, se yon sèl-stop shop pou bezwen vi ou an sante. Sant nan kay nou an Kizin ansèyman, anyèl nou an Klinik taks gratis, ak patnè nou yo Tablo chak jou ak Healthworks Community Fitness.

Tablo chak jou

Tablo chak jou te fonde an 2015 sou kwayans ke manje an sante ta dwe bon gou ak abòdab. Makèt san bi likratif la ofri manje pratik ak bon pri ki pral ede w santi w epi vin pi bon ou. Daily Table bay manje ki pare pou manje, yon varyete pwodui, pen, letye, ak atik makèt ki gen yon pri pou adapte chak bidjè.

Vizite www.dailytable.org pou plis enfòmasyon.

Orè:
Lendi – Samdi: 9 am – 8 pm
Dimanch: 11 am - 6 pm

Kontak:
(617) 506-0219

Kizin ansèyman

Jounal Kizin ansèyman nan Codman Square se yon espas dinamik ki konbine sèvis piblik nan kay la ak ekipman dènye modèl.

Tablo chak jou patnè nou yo ap ofri kounye a kou nan Teaching Kitchen la! Enskri pou youn nan klas yo epi gade orè yo sou sit entènèt yo.

Healthworks Community Fitness

An 2008, Codman Square Health Center te fè patenarya ak Healthworks Community Fitness pou konstwi yon sant fizik kominotè nan 450 Washington Street pou fanm ak timoun. Healthworks at Codman se yon etablisman modèn 9,000 pye kare ki gen ladann machin cardio, fòmasyon fòs, ak yon estidyo pou klas an gwoup. Kit ou renmen Zumba, cardio step, kou fòs, oswa jis pou travay pou kont ou, Healthworks gen yon bagay pou tout moun.

Tout manm yo gen aksè a yon gran varyete pwogram ak klas Fitness. Manm yo disponib pou tout fanm sou yon echèl glisman pou yon ti kras ke $10 pa mwa, ak pwogram jèn yo tou pri ki ba. Healthworks Community Fitness te konstwi yon baz manm ki gen plis pase 1,500 fanm, anpil nan yo te refere pa doktè prensipal yo nan Sant Sante Codman Square. Pwogram referans doktè a chanje preskripsyon egzèsis yon sèl fwa a pou yon manm gratis pandan twa mwa nan Healthworks Community Fitness.

Orè:
Lendi – Samdi: 6 am – 8 pm

Kontak:
(617) 825-2800

Antrennman lakay ou

Koutwazi Healthworks Community Fitness

Egzèsis chèz

Antrennman tout kò

Cardio

Viraj

Fanm k ap travay nan jimnastik Healthworks