Espas Lwaye/Rezèvasyon

Akòz pandemi COVID-19 la, kounye a nou pa pèmèt gwoup yo itilize espas kominotè nou yo.

Sant Sante Codman Square fyè dèske li se yon pati santral nan kominote a. Anplis de anpil pwogram ak sèvis nou ofri, nou mete espas disponib pou òganizasyon kominotè ak moun ki bezwen yon kote pou evènman lokal yo. Restriksyon yo aplike.

Tanpri gade dokiman sa yo pou plis enfòmasyon.

Chanm ki disponib pou lwe:
Gran Sal la: 1,792 pye kare - Aplikasyon Great Hall
Teyat Black Box: 1,564 pye kare - Aplikasyon Teyat Bwat Nwa
Sal Konferans A: 576 pye kare - Aplikasyon pou itilize fòm 637 chanm (503C).
Sal Konferans B: 396 pye kare - Aplikasyon pou itilize fòm 637 chanm (503C).
450 Washington Street, Teaching Kitchen: 450 Demann pou itilize kwizin pou anseye
450 Washington Street, Sal Multi-Purpose: 450 Demann pou sèvi ak chanm milti-bi

637 Washington Street Kondisyon Jeneral Sal-Lwe
450 Washington Street Kondisyon Jeneral Sal-Lwe

Òkès ap jwe nan evènman mizik nan Great Hall la