Sant sante ki baze nan lekòl

Sant Sante ki baze nan lekòl Codman se yon klinik satelit nan Sant Sante Codman Square. Tipikman sitiye nan TechBoston, li ap opere kounye a soti nan Codman Square Health Center nan 637 Washington Street nan Dorchester.

Elèv ki pasyan nan klinik sante TechBoston Academy yo se pasyan tou nan Sant Sante Codman Square. Pou plis enfòmasyon sou klinik la, rele 857-939-9895.

Logo Akademi TechBoston
Jane Tuitt

Jane Tuitt, enfimyè pratikan

Lidouine Lebeau

Lidouine Lebeau, Koòdonatè Sante