Konektè resous

Codman Square Health Center Resource Connector se yon sèvis sou plas ki disponib pou manm kominote a ak pasyan Sant Sante yo. Estajyè travay sosyal anplwaye Resource Connector a soti septanm jiska jen, epi yo bay asistans pou jwenn aksè nan yon seri sèvis. Sèvis sa yo vize abòde detèminan sosyal sante ki gen enpak sou lavi moun k ap viv nan kominote nou an. Detèminan sosyal yo se kondisyon ekonomik ak sosyal ki enfliyanse diferans endividyèl ak gwoup nan eta sante. Detèminan sosyal sa yo enkli:

  • Estabilite ekonomik
  • Edikasyon
  • Manje
  • Sistèm Swen Sante
  • Katye ak Anviwònman Fizik
  • Kontèks Kominote ak Sosyal
Resous Connector Logo