gadmanje manje

Nan Sant Sante Codman Square, nou konnen aksè a manje ki bon pou sante se yon bagay enpòtan pou sante ak byennèt yon moun. Gen plizyè resous manje nan zòn nou an, tankou gadmanje manje Codman a.

Kodman Square la gadmanje manje ouvri kounye a madi, 8 am – 11 am nan 450 Washington Street, Dorchester, MA 02124.

Manje Pantry a sitiye 0.5 mil moute Washington Street soti nan kote prensipal Sant Sante a.

Ou ka jwenn tou episri a pri ki ba ak manje prepare nan Tablo a chak jou nan 450 Washington Street.

Manman ak pitit fi chwazi machandiz nan bwat