Fèmye mache

Sezon ivè

Dorchester Winter Farmers' Market
Chak samdi soti nan fen janvye rive nan fen mwa mas, Great Hall nan Sant Sante Codman Square vin tounen yon mache kiltivatè ki vivan kote moun ka achte pwodui fre, ak plizyè lòt atik. Machann yo aksepte SNAP/HIP/EBT, epi anjeneral ou ka jwenn alimèt SNAP.

Jounal Dorchester Winter Farmers' Market se yon patenarya ant Codman Square Health Center ak Codman Square Neighborhood Council kounye a opere mache a.

Pandan ete

Kodman Square Farmers' Market – aka Codman Square Social Samdi

Kodman Square Farmers Market la, ki òganize ak jere pa Konsèy Katye Codman Square ak Adolesan BOLD  kouri soti nan jiyè jiska oktòb nan samdi epi li se yon anpil plis pase jis yon mache. Rele Samdi sosyal, mache a angaje diferan òganizasyon kominotè pou pataje resous ak kreye yon kote ki amizan pou pote tout fanmi an! Aprann plis isit la.

Nonm k ap remèt pwodui bay kliyan nan Dorchester Winter Farmers Market