Pwen Rx

Dot Rx se yon pwogram ki baze sou preskripsyon ki pa koute chè oswa ki pa koute chè ki disponib pou rezidan kominotè k ap chèche swen nan Sant Sante Codman Square. Objektif pwogram nan se konekte plis fanmi yo ak eksperyans ki ankouraje lavi ki pi an sante - ki gen ladan opòtinite pou manje an sante, soti deyò, epi yo dwe aktif. Nou kwè ke lè timoun ak fanmi yo gen aksè a manje pozitif, fè egzèsis, ak eksperyans deyò, yo pral santi yo gen pouvwa pou fè chwa vi ki an sante chak jou.

Pasyan ki gen yon preskripsyon DotRx jwenn koneksyon ak yon antrenè sante kanmarad ki abite tou nan kominote a. Antrenè sa a pral ede yo fikse objektif pèsonèl ak fanmi nan manje, fè egzèsis, ak angaje ak deyò a. Anplis de sa, antrenè a pral konekte yo ak opòtinite espesifik ak resous atravè Tablo chak jou, An Dorchester YMCA, Healthworks Community Fitness, MA Audubon Society Boston Nature Center, ak Union Capital Boston.

Mande founisè medikal Codman ou jodi a si w kalifye pou Dot Rx!

Pwogram sa a fèt an patenarya ak Blue Cross Blue Shield nan Massachusetts ak sipò nan Union Capital Boston, Tablo chak jou, An Dorchester YMCA, MA Audubon Society Boston Nature Center, ak Healthworks Community Fitness.

Fanmi kat randone nan Woods yo