Sante sivik

Sèvis Sante Sivik Sant Sante Codman Square yo enkòpore nan pwogram MyDorchester. Patenarya sivik sa a ant Social Capital Inc. ak Codman Square Health Center gen objektif pou ranfòse kominote yo nan konekte divès moun ak òganizasyon atravè inisyativ angajman sivik.

Vizyon nou an se devlope yon kominote kote moun yo byen konekte ak vwazen yo epi jwe yon wòl aktif nan fòme desten kominote yo. Ogmantasyon kapital sosyal sa a pral lakòz kominote ki pi an sekirite, ki pi an sante e ki pi enpòtan. Yon karakteristik siyati nan aktivite SCI yo se sit rezo sosyal kominote entèaktif ki byen devlope nan MyDorchester sou Facebook ak Twitter, osi byen ke MyDorchester la eBlast, yon bilten elektwonik chak semèn ki anonse evènman, pwogram ak opòtinite nan kominote a.

MyDorchester konsantre sou domèn priyorite sa yo:

  • Konekte Sitwayen yo: Konekte manm kominote yo ak enfòmasyon sou ak resous nan katye yo.
  • Swiv Volontè: Rekrite epi kowòdone volontè pou evènman ak aktivite kominotè yo.
  • Konstriksyon pon: Bati kapital sosyal epi ogmante angajman sivik pami granmoun, jèn, ak kominote a.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte:
MyDorchester
617-822-8733

Pou kesyon jeneral, soumèt evènman, oswa kesyon ki gen rapò ak bilten eBlast chak semèn, tanpri kontakte info@mydorchester.org.

MyDorchester te etabli an 2004