MyChart

Pòtal/aplikasyon pou pasyan Codman Square Health Center, OCHIN MyChart, ba ou aksè dirèk nan pòsyon dosye sante elektwonik ou (EHR) kote doktè ou estoke enfòmasyon sou sante w.

Ou pral kapab wè bagay sa yo nenpòt kote, nenpòt lè:

  • Rezilta laboratwa ou yo
  • Randevou kap vini yo
  • Medikaman
  • Bòdwo w la

MyChart pèmèt ou tou:

Ou vle plis enfòmasyon oswa èd pou w enskri? Antre nan Sant Sante a epi anplwaye ekspè nou an ka ede w oswa klike la a pou enstriksyon etap pa etap.

Pasyan ki kenbe yon telefòn ak aplikasyon MyChart louvri