Radyoloji

Codman ofri sèvis radyoloji sou plas pou pasyan ki bezwen radyografi oswa mamogram. Nou travay kole kole ak Boston Medical Center mamografi ak radyografi pou radyològ ekspè ka li fim pasyan yo byen vit.

Mamografi

Anplwaye mamografi Codman a gen plizyè deseni eksperyans nan domèn nan epi yo gen konesans sou plis pase tès depistaj yo. Nou gen anplwaye ki kontakte kominote a pou edike moun sou sante tete ak enpòtans tès depistaj, ak anplwaye ki ede pasyan yo konnen ki lè yo bezwen yon mamogram depistaj. Nou ofri lè wikenn pou akomode tout orè yo. Si w dwe fè yon mamogram, rele 617-825-9660 pou pwograme li nan yon lè ki bon pou ou.

X-Ray

Ekipman radyografi sou plas nou an se dènye modèl, epi li pèmèt pasyan Codman ki bezwen zouti dyagnostik sa a jwenn aksè nan li san yo pa bezwen kite Sant Sante a.

Doktè ak pasyan ansanm nan yon randevou radyoloji