Medsin Entèn

Inite Medsin Entèn Codman ofri swen prensipal ak espesyalite pou granmoun. Founisè Medsin Entèn nou yo gen anpil eksperyans ak gwo seri defi sante ke anpil adilt fè fas.

Depatman Medsin Entèn nou an gen ladan pwogram Sante ak Byennèt Itilizasyon Sibstans nou an ansanm ak pwogram VIH la. Menm jan ak lòt depatman swen prensipal nou yo (Pedyatri ak Medsin Fanmi), nitrisyon, sante konpòtman, ak sante itilizasyon sibstans ak byennèt yo entegre nan Medsin Entèn.

Gen kèk kondisyon sante komen founisè Medsin Entèn yo trete yo enkli:

  • Dyabèt
  • Tansyon wo
  • Opresyon
  • Ren Si
  • VIH
  • Sèvi ak Sibstans Sante ak Byennèt
  • Depresyon
  • Maladi kè

Si w ap chèche pou swen prensipal ak ekspètiz nan medikaman adilt, gade founisè nou yo ak mande yon randevou jodi a.

Orè:

Lendi - Jedi: 8: 30 am - 8: 30 pm
Vandredi: 12 pm - 5 pm
Samdi: KOUMAN POU - NAN pm

Doktè Pincus tcheke zòrèy yon pasyan