Sèvis Sante ak Byennèt

Lè Codman te fonde an 1979, se te ak kwayans ke pou moun yo an sante, kominote yo bezwen ofri opòtinite non sèlman pou sante fizik, men tou sante mantal, finansye, ak edikasyon, osi byen ke anrichisman sivik. Tcheke anpil opòtinite nou ofri ki depase sèvis medikal yo.

Twa moun k ap travay nan yon jimnastik

RESOUS BYENNÈ