Doktè Michaud ap pale ak pasyan

Founisè nou yo

Tout anplwaye klinik yo nan Sant Sante Codman Square yo gen anpil fòmasyon epi yo sètifye nan espesyalite yo pou ba w bon jan kalite swen. An jeneral, founisè nou yo konsantre sou kat domèn prensipal nan medikaman: Pedyatri, Medsin Fanmi, Medsin Entèn/Adult ak Sante Fanm. Anplis doktè kalifye ki prezante la a, sonje ke kòm yon pati nan ekip swen ou a, nou gen anpil enfimyè itil, rezidan ak teknisyen medikal nan anplwaye yo ede w resevwa swen ou bezwen an.

Pou jwenn yon founisè espesifik isit la nan Sant Sante Codman Square, fè rechèch sou youn oswa plizyè nan jaden ki anba yo.