Doktè Michaud ak yon pasyan
Doktè tcheke zòrèy yon pasyan
Twa moun k ap travay nan yon jimnastik