Orè

Orè Swen Prensipal:

 • Lendi – Jedi: 8: 30 am - 8: 30 pm
 • Vandredi: 8:30 am - 5 pm
 • Sat: KOUMAN POU - NAN pm

Orè Swen Ijan:

 • Lendi - Vandredi: 8 am - 8:30 pm
 • Sat: KOUMAN POU - NAN pm
 • Solèy: Fèmen

Orè Sante Konpòtman (sijè a chanje):

 • Lendi – Jedi: KOUMAN POU - NAN pm
 • Vandredi: 12 pm - 5 pm

Orè Swen Je:

 • Lendi – Jedi: 8:30 am - 8 pm
 • Vandredi: 8:30 am - 5 pm
 • Sat: KOUMAN POU - NAN pm

Orè Dantè:

 • Lendi – Jedi: 8: 30 am - 8: 30 pm
 • Vandredi: 8:30 am - 5 pm
 • Sat: KOUMAN POU - NAN pm

Orè famasi:

 • Lendi - Vandredi: KOUMAN POU - NAN pm
 • Sat: KOUMAN POU - NAN pm
 • Solèy: Fèmen

Kontakte Info

Sant Sante Codman Square
637 Washington St
Dorchester, MA 02124
617-825-9660

Sant Sèvis Pasyan
Sant Sèvis Pasyan an, 617-822-8271, ka itilize pou pran randevou, poze yon kesyon, oswa pou jwenn yon referans bay youn nan founisè nou yo.

Ou kapab ekri tou 617-822-8271 pou pran yon randevou.

Nimewo Telefòn

Nimewo Telefòn Dirèk

Randevou: 617-822-8271
BH, Dantè, Swen Je: 617-822-8271
Ranpli preskripsyon: 617-822-8371
X-Clinic: 617-822-8350
Kesyon sou bòdwo w la: 617-822-8257
Famasi BMC nan Codman: 617-638-8150

Si w gen yon kesyon sou sante w, tanpri rele depatman Primary Care Physician (PCP) ou a. Si w bezwen kontakte Doktè On-Call apre lè nòmal, tanpri rele nimewo prensipal la: 617-825-9660.

Commentaires

Bezwen ba nou fidbak? Kite yon mesaj sou liy dirèk konfòmite nou an: 617-822-8100.

Deyò Sant Sante Codman Square

Esplikasyon

Tou de lokal prensipal nou yo gen aksè fasil nan sèvis transpò piblik ak pakin ki disponib. Tanpri gade nan nou an Esplikasyon pou plis enfòmasyon sou kijan pou ale nan tou de 637 Washington St ak 450 Washington St.

Apre lè

Si ta gen yon ijans oswa yon kondisyon ki menase lavi, rele 911 oswa ale nan Sal Ijans Lopital ki pi pre a. Si w bezwen swen medikal ijan apre lè, tanpri rele 617-825-9660.

Apre lè

Nan ka yon ijans oswa kondisyon lavi a menasante, lla1ne al 911 o vaya al más cercano Hospital sala de emergencias si ou bezwen atansyon medikal ak ijans apre èdtan yo, pou favè llame nan 617-825-9660.

Apre lè travay

Si ou genyen yon ijans ou byen la vi ou an danje, rele 911 oswa ale nan sal ijens lopital ki pi pre ou. Si ou bezwen swen medikal ijan apre lè travay, tanpri rele 617-825-9660.