Desann nan klinik vaksen pou fanmi nou yo!

Klinik Vaksen Fanmi yo

Sant Sante Codman Square ap òganize Klinik Vaksen pou Fanmi (ak rapèl) k ap bay fanmi yo pwoteksyon kont COVID-19!

Antre nan youn nan klinik nou yo vandredi jiska 4 mas.

Kit w ap chèche vaksen yon timoun, adolesan oswa tèt ou, resevwa yon nouvo vaksen oswa yon rapèl, nou gen ou garanti. Ranpli yon fòm demann randevou pou vaksen oswa rele oswa 617-822-8271 pou rezève plas ou (yo). Timoun ki gen laj 5-11 elijib pou pran vaksen ak 16- ak 17-zan yo kounye a elijib pou rapèl.

Nan pifò Klinik Vaksen Fanmi yo, anplis vaksen yo, nou pral genyen:

  • Manje midi*
  • Kat kado*
  • Opòtinite pou genyen youn nan nou gwo pri (Apple Airpods, MacBook Pro, $500 kat kado Visa, ak plis ankò!)

*pandan pwovizyon yo dire