Founisè Codman deyò nan katye a

Sante ou, pran swen.


Nou se yon sant swen sante ki baze sou kominote, ki konsantre sou kominote ak plizyè sèvis nan kè Dorchester.


Vin yon pasyan
tès Covid

Tès Kominote COVID-19


Tès COVID-19 Kominote Codman a te deplase! Codman ap ofri yon lòt fwa ankò tès COVID-19 nan Sant Sante a.


Aprann plis
Vaksen pou kovid

Enfòmasyon sou Vaksen kont COVID-19


Apwobasyon vaksen COVID-19 la se yon pwen vire nan batay nou kont COVID-19. Tout moun ki gen laj 5 an oswa plis elijib kounye a pou pran yon vaksen COVID-19. Boosters yo disponib tou!


Aprann plis
Swen ijan

Swen ijan


Bezwen swen medikal kounye a? Pa gen pwoblèm. Sèvis Swen Ijan nou yo la pou nenpòt manm kominote a.


Aprann plis
pedi denta

Nou Espesyalize nan Swen Dantè Pedyat ak Adolesan


Codman Dental trete pasyan tout laj, epi li akeyi timoun ki soti nan ti bebe rive nan jèn adilt


Mande yon randevou dantè
lavi nwa matyè banyè
Tès ak vaksen COVID-19

Kalandriye Evènman Sant Sante Codman Square

Kisa k ap pase nan Codman

Vin yon pasyan

Sèvis pratik nou yo gen ladan yon lis konplè sèvis swen prensipal, espesyalite ak prevantif. Chèche konnen poukisa Codman Square Health Center se bon kote pou swen sante ou.